ST4 - Fleksibel og effektiv

22 desember

SMPs nye tiltrotator ST4 er det siste tilskuddet blant SMP Parts produkter.
Med våre tiltrotatorer utvides maskinen til å bli både mer fleksibel og mer effektiv.

SMP Tiltrotator har fettfylt svinghus, roterer 360° og tilter 40°. Med enkel manøvrering fra gravespakenes
vipper eller ruller kan gravemaskinføreren enkelt og effektivt utføre avansert presisjonsarbeid uten at føreren
trenger å flytte maskinen. Dette medfører også at arbeidsmiljøet blir sikrere for personene som ferdes
og arbeider i maskinens nærhet.

Fordeler med ST4
• Sikkerhet - mekanisk, alternativt hydraulisk låsing med sikkerhetsløsningen S-Lock
• Tidsbesparende - smidig kobling og brukervennlig 2-slange-alternativ. 4-slangeløsning
• Produktivitet - mer fleksibel maskin med større bruksområde

Klikk her for å lese pressemeldingen om ST4

Produktark

Tilbake