2022-03-22

SMP oppdaterer SMP 105 HK feste

Vi oppdaterer SMP 105 HK feste med ny hydraulikkasett.  Det nye feste har overvåkingsmodul, som gir bedre sikkerhet og indikerer riktig påkobling via ett overvåkningspanel i førerhuset. Feste er kompatibelt med eksisterende SMP 105 redskap levert av SMP.