Åpenhetsloven

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 01.07.2022 markerer en betydelig milepæl i arbeidet for å fremme åpenhet og samfunnsansvar blant norske selskaper. Loven pålegger virksomheter å redegjøre for hvordan vi håndterer menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i våre leverandørkjeder. Formålet er å sikre at at vi som selskap tar ansvar for våre påvirkninger på mennesker og miljø, og at vi bidrar til en mer bærekraftig og etisk forretningspraksis. I denne redegjørelsen forklarer vi nærmere hvordan vi jobber for å sikre etterlevelse til loven.

Man performing tests on an excavator bucket in SMP facilities in Ilsbo, Sweden