SMP växlar upp!

16 december

Snart lägger vi ytterligare ett år till handlingarna och det har på många sätt varit händelserikt. Företagets nya ägare har dragit upp tempot i företaget med målet att växa internationellt. Som ett led i detta har vi deltagit på ett flertal mässor runt om i Europa och visat upp våra kvalitetsprodukter. Vi har även ökat dialogen med er kunder genom regelbundna nyhetsbrev, maskinvisningar och besök. Två nya modeller av SMP Tiltrotator har lanserats under året och intresset för vårt säkerhetsfäste HardLock® är fortsatt stort ute i Europa.

Nya ägare med fokus på tillväxt
Med både nya ägare och en interims VD har förändringens vindar blåst över Ilsbo under året. Tillsammans med ledningen utarbetades en ny affärsplan där fokus låg på utveckling av nya produkter, etablering på nya marknader och ett aktivare uppträdande på marknaden. Affärsplanen klubbades på årets första styrelsemöte.

Internationella mässor
Under året som gått har SMP ställt ut och deltagit på ett stort antal mässor både i Norden och i Europa. I april deltog SMP på Intermat i Paris och visade upp sig för den franska publiken för första gången. Därefter genomförde vi Vei & Anlegg i Norge, Maskinexpo i Sverige och Plantworx i England i en rasande fart under våren och skapade med hjälp av våra nya produkter ett stort intresse på både befintliga och nya marknader. Hösten följdes upp med mässor i Skottland, Sverige, Finland, Tyskland och Irland och på många marknader vajade SMP-flaggan för första, men inte sista gången.

Produktnyheter
SMPs snabbfäste HardLock® har skapat stort intresse ute hos våra kunder och intressenter. Kraven från myndigheter och beställare på ökad säkerhet vid redskapsbyten ökar för att få bort olyckstillbuden på våra byggarbetsplatser.  SMPs HardLocklösning är attraktiv eftersom den är enkel, robust och driftsäker. Hela vårt tiltrotatorsegment har fått en ansiktslyftning och har dessutom introducerats i 2 nya storlekar. Därtill har vi uppgraderat vårt styrsystem till senaste Canbusgenerationen, tagit fram en plug and play-lösning samt fått ett betydligt  bättre förar-/maskininterface på köpet. För de tyngre maskinerna har vi tillsammans med slutkunder optimerat vikt- och bygghöjder på redskapsfäste och skopa för att åstadkomma minsta möjliga bränsleförbrukning. Idag är SMP outstanding med SMP 105/155 i kombination med HD-skoporna.

Ny lina för ökad produktionskapacitet
Under året har vi tagit fram ett antal nya produkter inom de olika produktsegmenten och dessvärre har det tagit lite längre tid att sjösätta dessa i produktion. Några av er kunder har tyvärr fått lite för långa ledtider, vilket vi beklagar stort. Insatser i form av utökad produktionskapacitet har initierats och i samband med vårt kundevent i oktober fick ordförande Finn Jonsson inviga den nya taktade linan för montering av Tiltrotatorer – här skapar vi förutsättning för att tredubbla kapaciteten inom detta produktavsnitt.

Ökat fokus på försäljning
Under våren togs även första steget till en föryngring av SMPs ledning och en välkänd profil  - Lars-Erik Klas - ifrån Hudiksvall tog över rodret på SMP skutan. Under hösten har vår nye VD rekryterat ett antal nyckelpersoner med fokus på sälj och produktion som ska ta bolaget till nästa nivå. De som nu lämnar plats för yngre förmågor, finns dock kvar i bolagets närhet och delar gärna med sig av sina erfarenheter till de nytillkomna.

Nu ser vi med tillförsikt fram mot 2016 som vi tror kommer att bli riktigt bra på alla sätt!

Smp Mailchimp Dec Product Tree

 

Tillbaka