Ilsbo

Blue means quality

Vi finns i hjärtat av Hälsingland. Där vilar vi på en lång tradition av hantverk, innovation och kvalitet som vi är stolta över att föra vidare.

Följ med på en hundraårig resa

SMP har en lång historia som tar oss över 100 år bakåt i tiden. Vår berättelse startar i ett garage redan 1919 och tar oss till den platsen vi står idag.
En plats där hantverk, innovation och kvalitet alltid stått och fortfarande står i fokus.

Från cykel-
verkstad till lastbilsflak
1919

Starten av resan

1919 startade bröderna Jonas Gunnar och Fredrik Höglund företaget Bröderna Höglunds Verkstäder. Den 1 december samma år invigdes deras smides- och snickeriverkstad i Ilsbo.

I början sysslade de två bröderna bland annat med reparationer av cyklar, motorcyklar och en och annan T-Ford. Men ett besök av Albin Lindberg från Njurunda utanför Sundsvall 1927 förändrade verksamhetens riktning.

Om jag köper en lastbil, kan du då bygga ett flak som går att tippa?, frågade Lindberg.
– Det går väl att ordna, vi bygger ju så kallade stälpflakar på hästkärror, svarade Jonas Gunnar.

Konstruktionen utvecklades och inom kort fanns det första tippbara flaket på en lastbil.

1929

Verksamheten utvecklas

I takt med att lastbilarna utvecklades till att bli fler, större och kraftigare krävdes ett nytänk kring tipputrustningen på flaken.

1929 började bröderna utveckla ett tippteleskop som skulle sitta mitt under flaken på lastbilen och drivas med hjälp av oljepump. I juli samma år fanns alla hydraultippens delar färdiga för montering.

Efter denna banbrytande innovation expanderade verksamheten i snabb takt och 1937 byggdes en ny verkstad som på 40-talet sysselsatte omkring 35 personer. Under den här tiden skiftade fokuset alltmer från smide till hydraulik.

1957

”Hydraulikens mecka”

1957 fick Ilsbo besök av Landshövding John Lingman. Senare tackade John för att han fått se ”hydraulikens mecka” från insidan.

År 1962 tilldelas Bröderna Höglund en medalj av Kung Gustav VI Adolf: ”Till riddare av första klassen Vasa ordern” för deras insats inom den tekniska utvecklingen.

Efter det fortsatte verksamheten i Ilsbo att växa och 1965 hade de hela 213 anställda.

1966

Bröderna höglunds verkstäder säljs

1966 slås Bröderna Höglunds Verkstäder ihop med Trima och Hildings Mekaniska. Ett år senare blir det gemensamma namnet Ilsbo Industrier AB.

1971 flyttas Ilsbo Industrier till Enånger och där lever de kvar än idag men i en annan regi. De har numera sitt säte strax utanför Stockholm. I Ilsbo finns fortfarande en skylt som markerar ursprunget för företaget Bröderna Höglunds Verkstäder och innovationen Ilsbotippen.

Från garage till fabrik
1980

SMP grundas

I en helt annan tid fick två andra drivna personer en idé om att skapa kvalitativa redskap och utrustning till grävmaskiner och hjullastare. Idén blev till verklighet och i ett garage startades den lilla verksamheten Svets och Maskinprodukter, som numera heter SMP Parts.

Företaget startade i liten skala men växte snabbt. Snart växte de ur garaget och fick möjligheten att flytta in i bröderna Höglunds tidigare verkstad. Där tog de över den hantverkstradition och kompetens som funnits i Ilsbo sedan 1919.

1989

SMP innoverar branschen

SMP har tagit fasta på bröderna Höglunds innovativa tänk och redan 1983 utvecklade vi vårt eget patenterade snabbfäste. Ett par år senare utvecklade vi även rotatorn och produkten Swingotilt.

1989 expanderade vi utanför Sveriges gränser och startade ett eget dotterbolag i Norge och 1993 i Tyskland. Numera har vi samarbetspartners i stort sett hela världen och en globalt ökad efterfrågan av våra innovativa och kvalitativa lösningar

resan fortsätter
– vi ska leva länge än
2021

Kvalitetsprodukter genom generationer

Över hundra år efter att bröderna startade sin småskaliga verksamhet finns vi kvar på samma plats. Idag har SMP över 100 anställda och de allra flesta arbetar på fabriken i Ilsbo.

Att vi har en egen fabrik där vi gör våra produkter helt själva gör oss unika för vår bransch och vi kan stolt säga att vår främsta styrka ligger i händerna på vår personal.

Vårt mål är och har alltid varit att utveckla och tillverka produkter som ska hålla, år ut och år in – i generation efter generation.