2022-05-07

Nyhet! SMP ReUse

SMP ReUse är ett helt nytt verktyg, som möjliggör för våra kunder att köpa tidigare ägda och använda SMP-produkter, eller sälja SMP-produkter de inte längre använder, men som kan vara till nytta för någon annan.

ETT HÅLLBART VARUMÄRKE
SMP ReUse är ett viktigt steg för oss att uppnå våra hållbarhetsmål och för att minska vårt koldioxidavtryck på jorden.