SMP Parts lanserar nya skopserien Optiline

03 april

Webbnyhet 900X596px Smp 2017 Optiline

 

SMP Parts ABs nya skopserie, Optiline, är optimerad för att skapa bästa möjliga balans mellan skopa och maskin. Optilineskoporna ger både ökad produktivitet, mindre slitage på maskinen och lägre bränsleförbrukning per flyttad massa. Fördelar som sammantaget ger en fördelaktig ägarkostnad.

Med multipla radier i svepet kan maskinens brytkraft utnyttjas fullt ut vilket är optimalt när man gräver i hårt material eller bryter upp sten. Skopans optimerade geometri ger en mjuk grävrörelse och en smidig grävcykel vilket minskar både slitaget på maskinen samt minimerar risken för överbelastning.

Taklängden i Optilineskoporna är optimerad för SMP S60 grind. Den unika designen gör att man får en stabilare maskin och ökad hastighet i grävcykeln. Skoptakets längd ger dessutom en optimal spänningskoncentration som motverkar utmattning på utsatta punkter.

Genom att använda ett material med hög hållfasthet har skopans vikt kunnat reduceras med 10% jämfört med SMPs tidigare rörbyggda skopmodeller, detta utan att prestandan försämrats. 

8 goda skäl att välja Optiline

  • Maximal brytkraft
  • Ökad produktivitet
  • Lägre dieselförbrukning
  • Ökad hastighet i grävcykeln
  • Mjukare grävrörelse
  • Mindre slitage på maskinen
  • Fördelaktig ägarkostnad

Sammanfattningsvis: Med Optilineskopan får du ökad brytkraft, mjukare grävrörelse och snabbare grävcykel som ökar kapaciteten samtidigt som belastningen på maskinen minskas. Detta ger mindre slitage på maskinen som ger en ökad livslängd och en lägre bränsleförbrukning vilket sammantaget ger en fördelaktig ägarkostnad.

Intresserad? Kontakta din närmaste återförsäljare.

För mer information:

Lars-Göran Stenberg                                                             
VD                                               
SMP Parts AB
Telefon: +46 73 029 93 25

Tillbaka