Pressmeddelande - Carina Hägglund - ny Inköp/Logistikchef på SMP Parts AB

19 januari

Mailchimpbanner -SMP_1200px -bred _Carina
Carina Hägglund har utsetts till ny Inköp/Logistikchef på SMP Parts AB. Hon kommer närmast från tjänsten som Inköp- och Logistikchef på Rosenqvist Rail AB. Med snart tjugo års erfarenhet som ledare med ansvar för inköp, upphandling, planering, beredning, logistik och verksamhetsutveckling blir Carina en nyckelperson i SMPs fortsatta arbete att utveckla samarbetet med företagets leverantörer. 
 
Carina har arbetat som inköpschef i såväl globala koncerner som Ericsson som mindre entreprenörsdrivna företag som Rosenqvist Rail och Iggesund Tools. Erfarenheter som gjort att hon både vässat sin spetskompetens samt utvecklat förmågan att jobba brett och se till helheten i de mindre företagen.   

- Min erfarenhet av att bygga upp verksamheter och få processer och rutiner att fungera samt mitt intresse för att lära nytt och hela tiden utvecklas tror jag gjorde att jag blev erbjuden jobbet här på SMP Parts, säger Carina. SMP erbjuder fantastiska produkter och företagets utveckling går i rätt riktning. En av mina viktigaste uppgifter blir att se över vår befintliga leverantörsbas och säkerställa att de vi använder har det som krävs för att fortsätta växa tillsammans med oss. Min målsättning är att etablera djupgående och långsiktiga samarbeten, säger Carina. 

Som Inköp/Logistikchef kommer Carina att ingå i koncernledningen och ha det övergripande ansvaret för SMP Parts ABs inköp och leverantörssamarbeten.

- Carina kommer att tillföra både spets och bredd i företaget. Hennes gedigna kompetens inom inköp och upphandling och erfarenhet inom verksamhetsutveckling kommer att vara viktiga hörnstenar när vi bygger framtidens SMP. Jag är glad att Carina valt att börja hos oss och ser fram mot att samarbeta med henne, säger Hans Hanses, VD på SMP Parts AB.

Carina Hägglund tillträdde tjänsten den 15 januari 2018.

Mer information:

Hans Hanses
VD, SMP Parts AB
Telefon: +46 072 541 11 02
 
Tillbaka