Mässaktiviteter hösten 2015

10 november

Vintern är i antågande och vi på SMP ser tillbaka på en intensiv mässhöst. Tillsammans med våra återförsäljare har vi ställt ut på mässor i Skottland, Belgien, Finland, Tyskland, Irland och Sverige. Intresset för våra produkter har varit stort och vi ser med tillförsikt fram mot ett spännande 2016.

Black Isle Show, Skottland
Höstens mässaktiviteter började redan tidigt i augusti med Black Isle Show i Skottland där SMP visade upp sig live med en påmonterad ST10 på en Kobelcomaskin. Detta evenemang innehåller det mesta, allt från djuraktioner till en mindre entreprenadutställning. Här träffas skottarna en gång per år så vi tycker att tillfället är bra för att marknadsföra SMP tillsammans med vår partner QCE.

Load up North, Sverige
I slutet av augusti gick mässan ”Load up North” av stapeln i Boden i norra Sverige. Mässan lockade ca 6000 besökare och ett 40-tal utställare. SMP ställde ut hela sortimentet på utomhusområdet. Ett sällan skådat regnväder på fredagen gjorde att det totala besökarantalet blev aningen lägre i år än tidigare år.

Maxpo, Finland
I början av september ställde SMP ut för första gången i egen regi i Finland. Vi visade upp hela vårt breda produktutbud och demonstrerade även en ST10 på en Euromach på Maxpo-mässan. Vår monter var välbesökt så Jens Björk och Max Björkskog hade många besökare att ta hand om. Detta var det officiella startskottet för SMP i Finland och vi hade lyckats få en hel del press redan innan mässan vilket säkert bidrog till att vårt mässdeltagande blev så lyckat.  Mässan besöktes av ca 17 000 personer.

Matexpo, Belgien
Våra partners i Holland och Belgien – Pladdet och DDB – deltog i början av september på Matexpo i Kortrijk, som är den stora mässan i BeNeLux. Pladdet fick pris för bästa inomhusmonter och bland produkterna hittade vi bland annat SMPs tiltrotatorer. Vår återförsäljare från Luxembourg, DDB, hade en monter utomhus och även här fanns SMPs tiltrotatorer. Några av våra konkurrenter fanns på plats, men det är tydligt att SMP är marknadsledande på denna marknad när det gäller tiltrotatorer. Vi noterar även ett ökat intresse bland slutkunderna vilket är positivt.

NordBau, Tyskland
I september var det dags för NordBau i Tyskland, en mässa som numera pågår under fem dagar. Herr Bellinghausen & Co hade en strategiskt placerad monter där såväl befintliga som nya besökare hittade oss. Vi visade upp våra nya tiltrotatorer ST12 och ST18 samt det fullhydrauliska fästet som utvecklats tillsammans med Riedelberger. Mellan 30 000 och 40 000 personer besökte mässan.

Entreprenad Expo, Sverige
Parallellt med NordBau i Tyskland drog det svenska mässgänget vidare till Borgeby i söder och Entreprenad Expo, där vi visade upp SMPs breda produktprogram med skopor, redskapsfästen och det uppdaterade tiltrotatorsortimentet. Totalt ett 50-tal utställare och  drygt 4 000 besökare.

The National Ploughing Championships, Irland
Höstens mässaktiviteter avslutades på Irland med The National Ploughing Championships, en jättelik jordbruksmässa med över 250 000 besökare och med plöjningstävlingen som huvudattraktion. Här visade vi upp en ST15 påmonterad på en Hyundaimaskin och ett antal bra leads genererades.

 

Massaktivtet Hosten2015

Bild vänster: Black Isle Show, Skottland, bild över höger: Entreprenad Expo, Sverige, bild nere vänster: Load up North, Sverige

 

 

Tillbaka