Hans Hanses lämnar positionen som VD för SMP

05 mars

Efter drygt två år som VD för SMP lämnar Hans Hanses nu positionen som ett led i en långsiktig tillväxtresa. Hans kommer att stanna kvar inom bolaget som rådgivare till styrelsen och avslutar sitt operativa arbete som VD den 4 mars 2020.

”Det har varit en spännande tillväxtresa med hårt arbete. Jag önskar bolaget och de anställda lycka till på den fortsatta resan”, säger Hans.

Styrelsen har beslutat att utse Jonas Lindström (fabrikschef Ilsbo) till tf. VD samtidigt som processen att hitta en ny VD har inletts.

Under tiden som Hans har varit VD har bolaget haft en god tillväxt och inlett samarbete med flera strategiska kunder samt etablerat sig på nya marknader. Bolaget har även stärkt sin position inom tiltrotatorer samt lanserat ett helautomatiskt snabbfästessystem (F.O.C.)

”SMP har haft en fantastisk tillväxt vilket innebär att vi behöver fortsätta bygga en större plattform som supporterar bolaget i nästa fas. Styrelsen tackar Hans för hans insats och det han drivit igenom under sin tid som VD. Hans har haft ett mycket stort engagemang för verksamheten och vi önskar honom lycka till med nya uppdrag”, säger styrelseordförande Finn Jonsson.

Under tiden som rekryteringen pågår kommer Jonas Lindström som tf. VD att leda bolaget. Thomas Johansson, styrelseledamot SMP Holding AB, kommer initialt att vara tillgänglig på plats.

 

Kontaktpersoner:

Finn Jonsson (styrelsens ordförande) +46 10 450 50 65

Jonas Lindström (tf VD) +46 70 300 53 20

Thomas Johansson (styrelseledamot, SMPP Holding AB) +46 70 314 65 17

Tillbaka