Styret

Finn Johnsson 2018

 
Finn Johnsson, styreformann

Født i 1946.
Utdannelse: Utdannet fra Handelshøgskolen i Stockholm og opplært som reserveoffiser i marinen.
Andre sentrale verv: Styreformann i Thomas Concrete Group AB, EFG European Furniture Group AB, West Sweden Chamber of Commerce, AB Geveko, Ovako AB, Poseidon Diving Systems AB, Birger Jarl Fondkommission, MVI Partners, DSVM Group og Byggdelsbolaget i Kungshamn AB.

 

 

Daniel Nilsson 2018

 
Daniel Nilsson, styremedlem

Født i 1976.
Stilling: Partner, MVI Advisors AB
Utdanning: MSc i Finance fra Handelshøgskolen i Stockholm.
Andre sentrale verv: Styremedlem i Nordic E-commerce Group AB, Pangolin AB og MVI Fund I AB.

 

 

 

 

Thomas Johansson 2018

 
Thomas Johansson, styremedlem

Født i 1965.
Utdanning: Siviløkonom, Ørebro Universitet
Andre sentrale verv: Industriprogress AB, Independent Business Partners AB

 

 

 

 

 

Magnus Rosberg 2018

  
Magnus Rosberg, styremedlem

Født i 1966.
Stilling: VD på Hinz 
Utdanning: Bachelor of Business Administration