Ilsbo

Blue means quality

Vi befinner oss i hjertet av Hälsingland. Der lener vi oss på en lang tradisjon av håndverk, nyskapning og kvalitet som vi er stolte over å kunne føre videre.

Design og produksjon i Ilsbo.

SMP Parts har et stort utvalg av høykvalitetsprodukter, utviklet for å tåle tøffe nordiske jordforhold. Våre produkter er bygget for å vare lenge, og produksjonen følger den høye kvalitetsstandarden som gjelder i Norden.

For å dekke markedets behov for stadig høyere ytelse, sikkerhet og levetid for produkter investerer vi mye energi og ressurser i produktutvikling og -design.

Produktene er utviklet med stort fokus på fleksibilitet og sikkerhet i låser og grep. Det gjør at du raskt og sikkert kan veksle mellom ulike arbeidsøkter og verktøy.

I tillegg til det store standardutvalget vårt tilbyr vi også skreddersydde produkter, som er laget for å passe til en bestemt maskin eller et spesifikt arbeidstrinn.

Våre eiere

MVI, Merchant Venture Investments

MVI er et investeringsselskap som investerer i lønnsomme selskaper i vekstmarkeder med godt utviklingspotensial. Forretningskonseptet er å utvikle hvert enkelt selskap gjennom aktivt eierskap og tilføre kompetanse, kapital og fokus. MVI består av rundt 100 gründere og bedriftsledere som i 20 år har investert i unoterte selskaper i en rekke bransjer med fokus på Sverige. MVIs investorer har erfaring fra selskapets lederstillinger og har stor interesse for forretningsutvikling og forretninger generelt.

MVI ble grunnlagt i 1992 som et investornettverk og har utviklet og utvidet seg gjennom årene. De har utført rundt 100 investeringer til en verdi av mer enn 2 milliarder svenske kroner. Siden 2011 organiseres investeringene av MVI Equity AB. MVI Equity AB har ansvar for å identifisere, analysere, presentere og forvalte investeringsobjekter for investornettverket. Siden 2011 har virksomheten fokusert på ”buy-outs” av lønnsomme selskaper med stabile virksomheter. MVI eier 57 prosent av SMP Parts.

www.mvi.se

Fouriertransform

Fouriertransform er et statseid venturekapitalselskap som ble dannet i 2009, etter en regjeringsbeslutning i 2008 om å styrke internasjonal konkurranseevne i den svenske bilindustrien. Oppgaven i dag er å bidra til å styrke den svenske produksjonsindustrien gjennom forretningsforståelse og industriell kunnskap.

Fouriertransforms strategi er å investere kapital og å være en aktiv eier i selskaper med innovative og kommersialiserbare produkter i produksjonsindustrien. Oppdraget omfatter å være en aktiv eier som bidrar til at selskapenes kommersialisering og fortsatt vekst skjer på en strukturert og vellykket måte. Fouriertransform tilfører kompetanse gjennom kvalifiserte styrerepresentanter i alle deleide selskaper. Fouriertransform eier 43 prosent av SMP Parts.

www.fouriertransform.se

Vårt styre

 

Chairman of the Board

Hans Lidén

Board member

Daniel Nilsson

Board member

Magnus Rosberg

Board member

Mattias Silversparre

Employee representative

Anders Wikberg