Eiere

MVI, Merchant Venture Investments

MVI er en investeringsgruppe som investerer i lønnsomme selskaper og vekstmarkeder med betydelig vekstpotensial. MVI tar normalt en langsiktig majoritetsinteresse i lønnsomme og etablerte selskaper, uten noen forhåndsbestemt dato for tilbaketrekking. MVIs oppdrag er å utvikle hvert porteføljeselskap ved å tilby erfaring, målrettet kompetanse, finansiering og fokus.

Investeringsteamet og MVI-partnernettverket støtter proaktivt porteføljen av selskaper for å maksimere potensialet for å skape verdi. MVI består av ca. 100 entreprenører og industriledere, som i løpet av de siste 20 årene har investert egenkapital i private selskaper, i en rekke ulike industrier, med hovedfokus på det svenske markedet. MVI-partnerne er erfarne seniorledere med en felles lidenskap for forretningsstrategi og -drift.

MVI ble grunnlagt i 1992 som et nettverk for private investorer, som har utviklet seg og blitt større over tid. I årenes løp har MVI gjort over 100 investeringer til en verdi av mer enn €200 millioner. Siden 2011 er investeringer blitt håndtert og administrert av MVI Equity AB. På vegne av MVI Partners er MVI Equity ansvarlig for å identifisere, analysere, presentere og håndtere investeringsselskapene. MVI Equity fokuserer på oppkjøp av lønnsomme selskaper med solide driftstall.

MVI eier 57 prosent av SMP Parts AB.

www.mvi.se


Fouriertransform

Fouriertransform er et statseid risikokapitalselskap som ble grunnlagt i 2009 og som har som oppgave å styrke den internasjonale konkurranseevnen til svenske industri på et kommersielt grunnlag. 

Strategien er å investere kapital og være en aktiv eier i produksjonsrelaterte selskaper med innovative og kommersielt levedyktige produkter. 

Selskapet skal blant annet innta en aktiv rolle som eier for å sikre en strukturert og vellykket kommersialisering og vedvarende vekst for porteføljeselskapene. 

Fouriertransform bidrar med ekspertise ved å plassere kvalifiserte representanter i styrene til alle selskapene de har interesser i.

Fouriertransform eier 43 prosent av SMP Parts AB. 

www.fouriertransform.se