SMP Mac ST system

Tiltrotatorn utrustas med olika typer av ventiler och styrsystem utifrån kundens behov och tiltrotator-modell.

4-slangslösning

Tiltrotatorn ansluts till grävmaskinens befintliga dubbelverkande hydraul-uttag. Manövrering görs med grävmaskinens styrsystem och vippor eller rullar i grävspakarna.  

Styrsystem MACS ST och PRO*

Tiltrotatorn ansluts till maskinens enkelverkande hydraul-uttag och manövreras med rullar i grävspakar och styrsystem från SMP. Tilt- och rotorfunktionerna i MACS ST och PRO:s ventilsystemlösning har proportionellt styrda hydraulventiler för att få en exakt precision i arbetet. 

Med MACS ST styr du tiltrotatorns funktioner. Funktionerna och styrningen kontrolleras med joysticks utrustad med steglösa rullar. Rullarna på handtagen gör det möjligt att styra funktionerna proportionellt, det vill säga hastigheten ökar ju mer du drar i rullen. MACS-systemet tillåter dig manövrera din tiltrotator mer mjukt och följsamt vilket ger stor precision. Med pekskärmen kan föraren enkelt få feedback från systemet via ett användarvänligt gränssnitt. MACS-systemet har flera olika användarprofiler som kan programmeras för att passa olika förare och val av redskap. Tiltrotatorn ansluts till basmaskinens enkelverkande hydrauluttag.

*Styrsystem PRO tillgängligt genom offert

Ladda ner produktblad

Vill du ha en offert på denna produkt?

Ange namn, telefon och e-postadress nedan så kontaktar vi dig.

Du måste fylla i minst ett av fälten för telefon eller e-post.

Vill du ha en offert på denna produkt?

Ange namn, telefon och e-postadress nedan så kontaktar vi dig.

Du måste fylla i minst ett av fälten för telefon eller e-post.

Ladda ner produktblad