Om SMP

För oss på SMP är flexibilitet och tillförlitlighet grunden i vår företagskultur. Våra kunder kan lita på att vi håller vad vi lovar och att våra produkter håller högsta kvalitet. Med vår långa erfarenhet kan vi utforma kundanpassade lösningar som stärker våra kunders konkurrenskraft och bidrar till ökad produktivitet och säkerhet.

SMP Parts är en av Sveriges ledande tillverkare av utrustning och redskap för grävmaskiner och grävlastare. Vi är stolta över att tillverka produkter och lösningar av högsta tänkbara kvalitet och våra processer följer de högsta gällande kvalitets- och säkerhetsstandarderna i branschen. SMP Parts är ett kundorienterat företag med stort fokus på att möta kundens behov. Genom att anpassa våra produkter kan vi hitta en optimal lösning för varje kunds specifika utmaning eller uppgift.

Vår styrka finns hos vår personal

SMP Parts har över 100 anställda. De flesta arbetar på fabriken i Ilsbo, Sverige, övriga är anställda på dotterbolagen i Norge, Tyskland och Finland. Vår personal har lång branscherfarenhet och bästa tänkbara kompetens för att tillverka produkter av yppersta kvalitet. Hela företaget arbetar mot samma mål – att sätta våra kunders önskemål och behov i första rummet.

Internationell aktör

SMP Parts har återförsäljare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, England, Spanien och Benelux-länderna.  All utveckling och tillverkning utförs på huvudkontoret och i fabriken i Ilsbo i Sverige. För att uppfylla kraven på kvalitet, funktion och finish har SMP investerat i en modern och effektiv maskinpark.

Vårt mål är att vara ledande när det gäller produktutveckling och vi är därför lyhörda för nya behov som uppstår på marknaden. SMP:s ingenjörer arbetar kontinuerligt med avancerad utveckling av våra produkter och lösningar.