Hans Lidén ny styrelseordförande för SMP

13 januari

”SMP Parts (”SMP”) nya VD kommer att börja i februari. Med vår nya ledningsgrupp på plats och genomförda investeringar i produktutveckling och produktion är bolaget redo för accelererad framtida lönsam tillväxt”, säger Daniel Nilsson, Partner på MVI och SMPs största ägare. ”Utöver det är jag mycket glad över att kunna meddela att Hans Lidén kommer att ta över som ordförande fr o m januari 2021. Med Hans gedigna industriella kunnande så tar vi nästa steg i att förstärka SMPs lokala och internationella marknadsnärvaro. Försäljning till OEM-kunder är ett viktigt område och Hans har mycket stort kunnande kring detta från sin tid inom industrin. Ökat fokus på OEM försäljning är ett viktigt steg för att göra SMP till marknadsledare inom grävmaskinsredskap”.

”Vi skulle också vilja ta tillfället i akt att tacka vår avgående ordförande Finn Johnsson. Under hans tid som ordförande har SMP nästan dubblats i storlek, stärkt sin internationella position och lanserat många nya produkter. Vi förväntar oss en mycket stark utveckling framåt givet den solida grunden vi nu har”, säger Mattias Silfversparre (Fouriertransform ABs representant och näst största ägare i SMP) och Daniel Nilsson.

Finn Johnsson kommenterar ”Efter sex år som ordförande har vi nu levererat på vår strategiska plan och lagt en bra grund för framtida framgångar. Vi har en ny VD samt ledningsgrupp på plats och bra momentum. Då vi nu har etablerat en stark grund så är det mycket tryggt att lämna över stafettpinnen till Hans Lidén. Hans har en lång och framgångsrik karriär bakom sig i svensk industri och jag är övertygad om att han har rätt profil att leda SMP till framtida framgångar. Det har varit en ära för mig att jobba med SMP och önskar Hans och bolaget ett varmt lycka till”.

Hans Lidén ”Vi har en stark ledningsgrupp på plats och sporrande planer att bli marknadsledande i vår industri. Jag är mycket entusiastisk över möjlighet att vara en del av bolagets tillväxtresa. Vi ska bli det första valet för båda slutanvändare, distributörer och OEM”  

 

Information och kontakt:

Hans Lidén, styrelseordförande

Daniel Nilsson, styrelseledamot

 

Om SMP Parts

SMP är en av de ledande tillverkarna av tiltrotatorer och snabbkopplingar med ett komplett monteringssystem för grävmaskiner. 

Vi är stolta över att tillverka produkter och lösningar av högsta tänkbara kvalitet och våra processer följer de högsta gällande kvalitets- och säkerhetsstandarderna i branschen. SMP Parts är ett kundorienterat företag med stort fokus på att möta kundens behov. Vi ser oss själva som en expert på grävmaskinsredskap och våra kunders främsta rådgivare.

Vår styrka finns hos vår personal

SMP Parts omsätter 350 MSEK och har över 100 anställda. De flesta arbetar på fabriken i Ilsbo, Sverige, övriga är anställda på dotterbolagen i Norge, Tyskland och Finland. Vår personal har lång branscherfarenhet och bästa tänkbara kompetens för att tillverka produkter av yppersta kvalitet. Hela företaget arbetar mot samma mål – att sätta våra kunders behov i första rummet.

Internationell aktör

SMP Parts har återförsäljare i Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland, England, USA och Benelux-länderna.  All utveckling och tillverkning utförs på huvudkontoret och i fabriken i Ilsbo i Sverige, vilket är unikt i vår bransch. Detta säkerställer att våra kunder alltid kan få produkter som passar varandra.

Tillbaka