SMP-ambassadør

Emelie

Land

Sverige

Maskin

Traktorgravere

Yrke

Maskinist

SMP-produkt

Tiltrotator ST12

Vi har hatt en HS-traktor i vår familie i over 40 år. Her jobber jeg, søsteren og pappaen min sammen.

Jeg jobber som maskinist og dagene mine tilbringer jeg som oftest i traktorgraveren som jeg bruker til å bygge stolpelinjer og grave ned kabler. Akkurat nå jobber jeg mye for energiservice, vi har som fokus å øke det elektriske nettet, blant annet på grunn av Northvolt.

Vi er inne i en fase der det snart er på tide med et generasjonskifte og da vil jeg ta over rollen som administrerende direktør. Vi kommer til å fortsette med å bruke SMPs produkter og det neste kjøpet mitt fra dere vil være en grabjohn-skuffe.

Det er litt uvanlig med kvinner i denne stillingen

Bli kjent med flere ambassadører

Vi bruker SMP-tiltrotator ST15 daglig

Johan

Sverige

Jag har alltid hatt et godt forhold til SMP og det er en av grunnene til at jeg fortsetter å komme tilbake.

Lars

Sverige