Omistus

MVI, Merchant Venture Investments

MVI on sijoitusyhtiö, joka sijoittaa kannattaviin yrityksiin kasvavilla, hyvät kehitysmahdollisuudet omaavilla markkinoilla, panostamalla pitkän tähtäimen omistukseen ilman vaatimuksia etukäteen määritellystä irtautumisesta. Yhtiön liikeideana on kehittää jokaista yksittäistä yritystä aktiivisen omistuksen kautta sekä tarjota osaamista, pääomaa ja fokusta.

MVI koostuu noin 100 urakoitsijasta ja yritysjohtajasta, jotka ovat 20 vuoden ajan sijoittaneet useiden alojen noteeraamattomiin yrityksiin Ruotsin markkinoilla. MVI:n sijoittajilla on pitkä kokemus yritysten johtotehtävistä ja suuri kiinnostus yrityskehitykseen ja liiketoimiin.

MVI perustettiin 1992 sijoittajien verkostona, joka on vuosien saatossa kehittynyt ja laajentunut. MVI on sijoittanut noin 100 yritykseen yli 2 miljardin Ruotsin kruunun edestä. Vuodesta 2011 sijoituksia järjestelee MVI Equity AB. MVI Equity AB:n vastuulla on sijoituskohteiden identifiointi, analysointi, esittely ja hallinta sijoittajaverkostolle.  Vuodesta 2011 yhtiö on keskittynyt buyout-sijoittamiseen kohteenaan kannattavat yhtiöt, joiden liiketoiminta on vakaata.

MVI omistaa 57 prosenttia SMP Partsista.

www.mvi.se


Fouriertransform

Fouriertransform on Ruotsin valtion omistama riskirahoitusyritys, joka perustettiin vuonna 2009 hallituksen vuonna 2008 tekemän päätöksen jälkeen tavoitteenaan vahvistaa Ruotsin ajoneuvoteollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä. Nykyään yrityksen tehtävänä on vahvistaa Ruotsin tuotantoteollisuutta liikeajattelun ja teollisen osaamisen avulla.

Fouriertransformin strategia on investoida pääomaa ja olla aktiivisena omistajana tuotantoalan yrityksissä, jotka valmistavat innovatiivisia ja kaupallistettavia tuotteita. Yrityksen tehtävänä on myös toimia aktiivisena omistajana, joka edesauttaa yhtiöiden kaupallistumista ja jatkuvaa kasvua jäsennellysti ja onnistuneesti. Fouriertransform tarjoaa osaamistaan pätevien hallituksen edustajien kautta, joita on kaikissa osaomistusyhtiöissä.

Fouriertransform omistaa 43 prosenttia SMP Partsista.

www.fouriertransform.se