Sponsring

SMP Parts är en lokal arbetsgivare i Nordanstigs kommun och vi ser därmed även att vi har ett ansvar att aktivt stötta i närområdet.

Vår värdegrund genomsyrar våra sponsringssamarbeten, vilket innebär att vi anser att mångfald, hållbarhet och säkerhet bör vara en tydlig linje i verksamheten som ansöker om sponsring. Därav är det av största vikt att den som ansöker om ett sponsringsbidrag kan beskriva hur man arbetar med mångfald, jämställdhet, hållbarhet och integration.

SMP Parts Sponsringspolicy

Ansöka om sponsring från SMP Parts