Raupenbagger 40 Tonnen

Artikel Nummer Typ Modell Befestigung Zahnsystem
Bagger Schnellwechsler SMP105    
Bagger Schnellwechsler S80    
Bagger Schnellwechsler B30    
##### Tieflöffel HDR 2200L SMP105 KV M52
301849 Tieflöffel HDR 2200L SMP105 Cat
##### Tieflöffel HDR 2200L S80 KV M52
##### Tieflöffel HDR 2200L S80 Cat
##### Tieflöffel HDR 2200L B30 KV M52
301838 Digging bucket HDR 2200L B30 Cat
30715 Planierlöffel hydr. SL 1800L / BR2400 SMP105  
70989 Planierlöffel hydr. SL 1800L / BR2400 S80  
29621 Planierlöffel hydr. SL 1800L / BR2400 B30  
##### Planierlöffel starr SL 1800L / BR2400 SMP105  
##### Planierlöffel starr SL 1800L / BR2400 S80  
##### Planierlöffel starr SL 1800L / BR2400 B30  
##### Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 SMP105 T10
24050 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 SMP105 Cat
28045 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 SMP105 Ohne Zähne
##### Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 S80 T10
71933 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 S80 Cat
301135 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 S80 Ohne Zähne
##### Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 B30 T10
300765 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 B30 Cat
72834 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 B30 Ohne Zähne
##### Reiß- und Brechzahn T180 / 720KG SMP105 Cat
301115 Reiß- und Brechzahn T180 / 720KG S80 Cat
70986 Reiß- und Brechzahn T180 / 720KG B30 Cat