Raupenbagger 35 Tonnen

Artikel Nummer Typ Modell Befestigung Zahnsystem
Bagger Schnellwechsler SMP105    
Bagger Schnellwechsler S80    
Bagger Schnellwechsler B30    
##### Tieflöffel HDR 2000L SMP105 KV M52
70751 Tieflöffel HDR 2000L SMP105 Cat
##### Tieflöffel HDR 2000L S80 KV M52
##### Tieflöffel HDR 2000L S80 Cat
##### Tieflöffel HDR 2000L B30 KV M52
70718 Tieflöffel HDR 2000L B30 Cat
30888 Planierlöffel hydr. SL 1600L / BR2000 SMP105  
300707 Planierlöffel hydr. SL 1600L / BR2000 S80  
20939 Planierlöffel hydr. SL 1600L / BR2000 B30  
##### Planierlöffel SL 1600L / BR2000 SMP105  
##### Planierlöffel SL 1600L / BR2000 S80  
##### Planierlöffel SL 1600L / BR2000 B30  
##### Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 SMP105 T10
24050 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 SMP105 Cat
28045 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 SMP105 Ohne Zähne
##### Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 S80 T10
71933 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 S80 Cat
301135 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 S80 Ohne Zähne
##### Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 B30 T10
300765 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 B30 Cat
72834 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 B30 Ohne Zähne
20907 Reiß- und Brechzahn T100+ / 600KG SMP105 Cat
300623 Reiß- und Brechzahn T100+ / 600KG S80 Cat
70986 Reiß- und Brechzahn T100+ / 600KG B30 Cat