Raupenbagger 30 Tonnen

Artikel Nummer Typ Modell Befestigung Zahnsystem
Bagger Schnellwechsler SMP1    
Bagger Schnellwechsler S80    
Bagger Schnellwechsler B27    
##### Tieflöffel HDR 1550L SMP1 T10
70773 Tieflöffel HDR 1550L SMP1 Cat
70743 Tieflöffel HDR 1550L S80 T10
301148 Tieflöffel HDR 1550L S80 Cat
70744 Tieflöffel HDR 1550L B27 T10
301508 Tieflöffel HDR 1550L B27 Cat
30321 Planierlöffel hydr. SL 1400L / BR2000 SMP1  
80460 Planierlöffel hydr. SL 1400L / BR2000 S80  
20933 Planierlöffel hydr. SL 1400L / BR2000 B27  
##### Planierlöffel SL 1400L / BR2000 SMP1  
301077 Planierlöffel SL 1400L / BR2000 S80  
30528 Planierlöffel SL 1400L / BR2000 B27  
##### Planierlöffel mit verkleinerten Ecken STS 1250L / BR2000 SMP1  
301191 Planierlöffel mit verkleinerten Ecken STS 1250L / BR2000 S80  
93440 Planierlöffel mit verkleinerten Ecken STS 1250L / BR2000 B27  
##### Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 SMP1 T10
23146 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 SMP1 Cat
20335 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 SMP1 Ohne Zähne
##### Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 S80 T10
71933 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 S80 Cat
301135 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 S80 Ohne Zähne
##### Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 B27 T10
71398 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 B27 Cat
70859 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 800L / BR730 B27 Ohne Zähne
30012 Reiß- und Brechzahn T100+ / 600KG SMP1 Cat
300623 Reiß- und Brechzahn T100+ / 600KG S80 Cat
30424 Reiß- und Brechzahn T100+ / 600KG B27 Cat
29965 Asphaltschneider Rolle Ø450 SMP1  
##### Asphaltschneider Rolle Ø450 S80  
29970 Asphaltschneider Rolle Ø450 B27