Raupenbagger 1,5 Tonnen

Artikel Nummer Typ Modell Befestigung Zahnsystem
Bagger Schnellwechsler SMP4 mech.    
Bagger Schnellwechsler S30/180 halbautom.    
18234 Tieflöffel DS 55L SMP4 KV M16
20298 Tieflöffel DS 55L SMP4 Ohne Zähne
200018 Tieflöffel DS 55L S30/180 KV M16
20531 Tieflöffel DS 85L S30/180 Ohne Zähne
21572 Tieflöffel DS 85L SMP4 KV M16
200140 Tieflöffel DS 85L SMP4 Ohne Zähne
200022 Tieflöffel DS 85L S30/180 KV M16
27689 Tieflöffel DS 85L S30/180 Ohne Zähne
27125 Planierlöffel hydr. SL 55L / BR1000 SMP4  
20239 Planierlöffel hydr. SL 55L / BR1000 S30/180  
27778 Planierlöffel hydr. SL 80L / BR1000 SMP4  
27777 Planierlöffel hydr. SL 80L / BR1000 S30/180  
18481 Planierlöffel SL 55L / BR1000 SMP4  
20594 Planierlöffel SL 55L / BR1000 S30/180  
300864 Planierlöffel SL 80L / BR1000 SMP4  
71107 Planierlöffel SL 80L / BR1000 S30/180  
20295 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 30L / BR250 S30/180 KV M16
20676 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 30L / BR250 S30/180 Ohne Zähne
21686 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 30L / BR250 SMP4 KV M16
19512 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 30L / BR250 SMP4 Ohne Zähne
30669 Reiß- und Brechzahn T4 / 50KG S30/180 UNI-Z1
20562 Reiß- und Brechzahn T4 / 50KG SMP4 UNI-Z1
301369 Asphaltschneider Rolle Ø450 S30/180  
92296 Asphaltschneider Rolle Ø450 SMP4