Raupenbagger 14 tonnen

Artikel Nummer Typ Modell Befestigung Zahnsystem
Bagger Schnellwechsler SMP2    
Bagger Schnellwechsler S60    
Bagger Schnellwechsler B20    
70740 Tieflöffel HDR 700L SMP2 T5
70807 Tieflöffel HDR 700L SMP2 Cat
20543 Tieflöffel HDR 700L S60 T5
70710 Tieflöffel HDR 700L S60 Cat
70778 Tieflöffel HDR 700L B20 T5
70711 Tieflöffel HDR 700L B20 Cat
18131 Planierlöffel hydr. SL 650L / BR1500 SMP2  
19138 Planierlöffel hydr. SL 650L / BR1500 S60  
92208 Planierlöffel hydr. SL 650L / BR1500 B20  
18097 Planierlöffel SL 650L / BR1500 SMP2  
18904 Planierlöffel SL 650L / BR1500 S60  
20862 Planierlöffel SL 650L / BR1500 B20  
57342 Planierlöffel mit verkleinerten Ecken STS 650L / BR1500 SMP2  
29586 Planierlöffel mit verkleinerten Ecken STS 650L / BR1500 S60  
29842 Planierlöffel mit Ecken schneiden STS 650L / BR1500 B20  
18487 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 350L / BR500 SMP2 T5
19052 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 350L / BR500 SMP2 Cat
29179 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 350L / BR500 SMP2 Ohne Zähne
29188 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 350L / BR500 S60 T5
18905 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 350L / BR500 S60 Cat
97055 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 350L / BR500 S60 Ohne Zähne
18274 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 350L / BR500 B20 T5
19261 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 350L / BR500 B20 Cat
71055 Kabellöffel/Schmaler Löffel KS 350L / BR500 B20 Ohne Zähne
21108 Reiß- und Brechzahn T1 / 400KG SMP2 Cat
30404 Reiß- und Brechzahn T1 / 400KG S60 Cat
20947 Reiß- und Brechzahn T1 / 400KG B20 Cat
29966 Asphaltschneider Rolle Ø450 SMP2  
29950 Asphaltschneider Rolle Ø450 S60  
29968 Asphaltschneider Rolle Ø450 B20