Styrelse

Finn Johnsson

 
Finn Johnsson, ordförande

Födelseår: 1946
Utbildning: Studerat vid Handelshögskolan i Stockholm samt utbildats till reservofficer i marinen.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Thomas Concrete Group AB, EFG European Furniture Group AB, West Sweden Chamber of Commerce, AB Geveko, Ovako AB, Poseidon Diving Systems AB, Birger Jarl Fondkommission, MVI Partners, DSVM Group, Byggdelsbolaget i Kungshamn AB.

 

 

 

Daniel Nilsson

 
Daniel Nilsson, ledamot

Födelseår: 1976
Befattning: Partner, MVI Equity
Utbildning: Civilekonomexamen inom finansiell ekonomi från Handelshögskolan i Stockholm
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Nordic E-commerce Group AB, Nordic Web Trading AB, NordicInk AB, Petsonline Nordic AB, Nordic e-holding Invest AB samt ledamot i ScandCap AB.

 

 

 

Christian Zeuchner

 
Christian Zeuchner, ledamot

Födelseår: 1968
Befattning: Investment director, Fouriertransform
Utbildning: Civilingenjörsexamen inom maskinteknik från Chalmers i Göteborg
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseledamot i TitanX Engine Cooling Holding AB, Pelagicore AB, Norstel AB, Rototest International AB, Alelion Batteries AB.

 

 

 

Larsgoran Stenberg

  
Lars-Göran Stenberg, ledamot

Födelseår: 1950
Befattning: Försäljnings- och marknadschef SMP Parts AB
Utbildning: Civilingenjörsexamen inom teoretisk fysik från KTH i Stockholm samt studier vid Handelshögskolan i Göteborg
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Steelex Group AB, Steelex AB och X2 Technology AB.

 

 

 

Styrelse Skugga

  
Hans Pettersson, ledamot

Födelseår: 1951
Befattning: VD Dynea Oy
Utbildning: Master of Science, Stockholm
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Doedijns International BV och AR Packaging samt ledamot i SanSac AB, Ampelmann BV och Skånska Energi AB.