Anmälan till VIP eventet är nu stängt!Om du har frågor är du välkommen att kontakta arrangör
Anna-Karin Widehammar
070 5355059

Kontaktpersoner Börje Blank 070 320 26 63
Tom Sahlén 070 398 40 99
Mikael Falk 070 550 81 68
Charlie Svantesson 076 840 32 11
Arrangör: Anna-Karin Widehammar 070 535 50 59